zatvoriť
Vzdelanie

Ako racionálne myslieť a vyvíjať vlastné názory

man-person-suit-united-states-of-america

Pokiaľ skutočne chcete v štúdiu excelovať, musíte byť schopný myslieť úplne racionálne. Samozrejme, nestačí len racionálne myslieť, tieto myšlienky a názory treba vedieť patrične vypustiť „do sveta“. Také schopnosti sú esenciálne pre písanie skutočne dobrých esejí- teda pri písaní, dovoľujú skutočne formulovať osobné postoje. Skúsený skúšajúci spozná, či reprodukujeme cudzie názory surovo natlačené do hlavy alebo prezentujeme vlastný názor na danú problematiku. Ale vybudovanie si vlastného názoru je azda to najťažšie. V tomto článku si povieme o spôsoboch, ako racionálne uvažovanie automatizovať.

1.Čítajte veľa   

Prvý dôležitý bod je podstatný ako základ formovanie vlastných názorov. Čítanie kníh toho istého druhu však neprinesie úžitok. Je potrebné čítať čo najväčšie spektrum kníh, zo všetkých možných sfér. Treba zvažovať ako čítame – treba čítať kriticky, hľadať argumentáciu, akési diery v autorovom zmýšľaní. Po prečítaní akademických prác získate leda tak názor jediného človeka – autora. Ľudia majú tendenciu tento názor automaticky brať ako jediný správny. V podstate potrebujeme získať široký záber, pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu, z viacerých pozícií.

2. Chápanie autorových motívov a podnetov

Kľúčom k logickému mysleniu o tom, čo čítame a automaticky si vytvárame vlastný názor – je aj zapamätať si, že písanie je viac menej subjektívnou záležitosťou. Autor, nech sa snaží byť akokoľvek objektívny, nakoniec aj tak sa na jeho tvorbe prejavia viaceré vplyvy. Skúsenosti, súčasná psychika autora a mnoho iných. Napríklad písanie v totálnej názorovej izolácii, v prostredí s absenciou protiargumentov, je ľahké zaviesť sa do písania štýlu totalitného. Aký je pôvod autora? V akých podmienkach vyrastal? Aké sú jeho politické názory? Čo ho doviedlo k takémuto názoru na vec? Prečo autor chce, aby som si myslel práve toto?journalism-information-news-newspaper

3. Buď k sebe úprimný čo sa týka predsudkov

Rovnako ako spisovatelia majú svoje špecifické znaky, ktoré ich ovplyvňujú, rovnako disponujú vlastnými predsudkami. Vaše vlastné „pozadie“ ovplyvňuje  pohľad, cez ktorý vnímame svet. Pokiaľ ste napríklad – ľavicovo ladený, nebude vám chutiť konzervatívna literatúra a konzervatívny pohľad na vec. A navyše máme tendenciu veci vnímať tak, že ich vidíme také, aké ich chceme vidieť. Nové názory a myšlienky môžu byť hrozbou pre naše súčasné myslenie, pretože nás nútia zmeniť spôsob, ktorým myslíme. Kľúčom k nájdeniu tých správnych názorov je prekonávať naše predsudky.

4. Posudzujte  podklady, dôkazy a zdroje informácií

Ďalšia dôležitá otázka, ktorú sa sami seba pýtame, keď čítame odborný článok je: „Na čom zakladá autor svoj názor?“ Všetky akademické názory by mali byť založené na adekvátnych podkladoch, aj keď je mnoho autorov, ktorí zakladali svoju teóriu na útržkoch z všelijakých podkladov. To je dôvod, prečo je tak dôležité pristupovať k tejto problematike s kritickým myslením. Samozrejme s bližším preštudovaním podkladov, teda t čoho autor vychádzal, môžeme si vytvoriť vlastnú unikátnu hypotézu na danú tému.

5. Nestraťte sa v detailoch

V podstate akákoľvek literatúra je prehnane detailistická – zavaľuje človeka množstvom nepodstatných informácií, zatiaľ čo ostatné, tie dôležité, majú tendenciu unikať.

pen-writing-notes-studying

6. Robte si poznámky

Jedna z metód, ktorá sa zdá byť celkom efektívnou, je držať pri čítaní blízko pri sebe ceruzku a vyznačovať alebo vypisovať na stranu podstatné informácie. Nemusíme tam nutne písať litánie, postačia krátke poznámky alebo len kľúčové slová (aj tak vo väčšine kníh na to nie je miesto).  Podčiarkovanie viet tiež pomôže. Vety, ktoré sa nám zdajú dôležitejšie, takto „udrú do očí“ skôr a včasne nás upozornia na niečo podstatné, niečo, čo si máme zapamätať.

volam-sa-the-student
Značky : inteligenciaradyštudentitipy
Daniel Vasilišin

Redaktor Daniel Vasilišin

Som 19 ročný potencionálny právnik.Rád cvičím,píšem,varím a bicyklujem.

Zanechajte odpoveď