zatvoriť
Pre študentaVzdelanie

Popularizácia etiky v podnikani medzi mladými ľuďmi

Podnikanie nie je iba o zarábaní peňazí. Treba si vážiť okolie, zodpovedne pristupovať k zamestnancom a o svoj úspech sa podeliť s druhými. Preto sme radi, že na Slovensku sa popularizácii etiky v podnikaní venuje organizácia JA Slovensko.

Víťazmi 13. ročníka celoslovenskej súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť sa stali študentky Ema Beňová a Monika Balážiková zo Strednej odbornej školy Lipová 8 v Handlovej. Zvíťazili v konkurencii ôsmich tímov, ktoré počas finálového kola v Bratislave riešili výzvu zameranú na normy správania sa a prístupu k zákazníkom.

Až 43 tímov z celého Slovenska sa zapojilo do súťaže, ktorú každoročne organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko pre študentov stredných škôl zapojených do programu JA Etika v podnikaní. Súťaž pozostávala z dvoch kôl, pričom v prvom korešpondenčnom kole študenti riešili prípadovú štúdiu, na základe ktorej odborná porota rozhodla o finalistoch. Finálové tímy posudzovali otázku alkoholu na pracovisku a v styku s klientami. „Posudzovali sme tento etický problém nielen po stránke ľudskej, ale ako to reálne funguje v praxi. Zamestnávateľ musí vedieť posúdiť zamestnanca komplexne, aký má celkový prínos pre firmu“, uviedla Ema Beňová z víťazného tímu.

1-miesto

Porota zložená zo zástupcov spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise hodnotila rozhodnutie študentov, zameranie a hĺbku riešenia problému. Porotcovia tiež posudzovali celkový dojem prezentácie tímu, ako aj úroveň komunikačných a prezentačných zručností jeho členov. Predseda poroty Martin Scholtz osobitne vyzdvihol obtiažnosť zadanej výzvy, “keďže bolo nevyhnutné oscilovať medzi právnou, ľudskou a etickou stránkou problému. Súťažiaci sa úlohy zhostili úlohy výborne a vážim si ich čas, ktorý venovali štúdiu etiky”, dodal M. Scholtz.

Víťazi:

  1. miesto: Ema Beňová a Monika Balážiková – SOŠ Lipová 8, Handlová
  2. miesto: Tereza Baranovičová a Nikola Ilušáková – Gymnázium Jablonská 5, Myjava
  3. miesto: Alexandra Múdra a Aneta Pavanová – Gymnázium Lorencova 46, Krompachy

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní, ktorý je určený pre 1. – 4. ročník stredných škôl, prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt. Reaguje aj na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie, prispieva k rozširovaniu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje značne náročnú problematiku etiky podnikania.

„Programy JA Slovensko sú aj o znalosti prostredia a príležitostí, prístupov k plánovaniu a riadeniu, etických zásadách a sebauvedomení. Aj preto program JA Etika v podnikaní má nezastupiteľné miesto v našej programovej ponuke a je dôležitá pri formovaní podnikateľského myslenia mladých ľudí na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka.

Zanechajte odpoveď