zatvoriť
leaf-academy-project-work

Medzinárodná internátna stredná škola LEAF Academy v Bratislave prijíma študentov do ďalšieho ročníka štúdia. Šancu získať vzdelanie na svetovej úrovni majú predovšetkým aktívni mladí ľudia, ktorí majú vysokú motiváciu zlepšovať svoje okolie, pomáhať druhým a rozvíjať sa.

Čo je to LEAF?

 • medzinárodná internátna stredná škola, ktorá ponúka 4-ročný a 2-ročný študijný plán
 • so sídlom v Bratislave poskytuje vzdelanie na svetovej úrovni študentom vo veku 14 až 19 rokov, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie
 • celé štúdium prebieha v angličtine

Aké študijné osnovy LEAF využíva?

Učebné osnovy LEAF Academy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, ktorý im umožní pokračovať v štúdiu na vysokej škole v zahraničí. Okrem toho sú osnovy zamerané na rozvoj hodnôt, charakteru a leadershipu a sú silno prepojené s praxou.

Je LEAF len o študovaní?

To teda zaručenie nie! Všetko, čo sa študenti počas kurzov naučia, uplatňujú v reálnych projektoch, v spolupráci s partnermi školy, ktorými sú úspešné spoločnosti, napríklad Swiss Re, ERSTE Group, či Martinus a ďaľší. Súčasťou vzdelávania sú aj pravidelné „Experiential Weeks“, týždne zážitkového vzdelávania, častokrát spojené aj s cestovaním. Študenti sa napríklad zúčastnili medzinárodného festivalu o trendoch v budúcnosti, ktorý sa konal v Budapešti, alebo sa stali dobrovoľníkmi v utečeneckom tábore v Srbsku.

„Na štúdiu ma baví predovšetkým to, že sa nepozeráme len na problémy, ale rovno sa učíme, ako ich aj riešiť. Nerozoberáme témy povrchne, ale ideme do hĺbky a hľadáme nové riešenia,“ hodnotí štúdium na LEAF Academy Ema Rajčanová, študentka 4. ročníka.

Leaf Academy Bratislava
Leaf Academy Bratislava

Akých študentov hľadá LEAF Academy?

 • Študentov vo veku 14 až 17 rokov, ktorí sa neboja výziev a majú chuť byť súčasťou inšpiratívnej komunity
 • Iniciatívných mladých ľudí, ktorí majú záujem pomáhať druhým a zlepšovať prostredie, v ktorom žijú
 • Aktívnych študentov, ktorých baví učiť sa nové veci a rozvíjať svoje záľuby
 • Kritériom výberu nie je čo najlepší prospech študenta, ale jeho aktivita a motivácia
 • Či sú študenti vhodnými kandidátmi na štúdium na LEAF Academy, si môžu overiť na Dni otvorených dverí, 24. februára 2018

“Do LEAF Academy hľadáme predovšetkým študentov, ktorí medzi svojimi rovesníkmi v niečom vynikajú – či už záujmom o štúdium a extra aktivitami v niektorých predmetoch, záujmom o svet okolo seba, či schopnosťou inšpirovať svojich rovesníkov k novým záujmom alebo aktivitám. LEAF Academy sa snaží tieto schopnosti daľej rozvíjať. Poskytujeme študentom náročný medzinárodný vzdelávací program, zároveň ale spolu pracujeme na rozvoji charakteru a hodnôt, ako aj budovaní kľúčových zručností pre 21 storočie – komunikácia, tímová spolupráca, kreativita a kritické premýšľanie našich študentov,” uvádza riaditeľ LEAF Academy, Matej Sapák.

Ako funguje prijímací proces? 

 • Elektronickú prihlášku na štúdium v budúcom školskom roku je možné podať do 7. marca na stránke https://www.leafacademy.eu/sk/admission/prihlaska/
 • Prijímací proces pozostáva z prihlášky,  zameranej na aktivity a motiváciu uchádzača, online testu a osobného pohovoru vedeného cez online videohovor.
 • Študenti si môžu podať prihlášku na LEAF Academy, aj keď už poslali dve prihlášky na iné stredné školy.

 

Je potrebné za štúdium platiť?

LEAF Academy je súkromnou školou, výber študentov ale prebieha bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Školné na jeden akademický rok predstavuje sumu 21.400€ na študenta. Až 98% tejto sumy však môže byť pokrytých štipendiom, ktoré sa udeľuje na celú dĺžku štúdia a určuje sa podľa finančnej situácie uchádzača. Počet štipendií ani ich celková výška nie je obmedzená.

leaf-academy-classroom

Paulina Kleinová

Redaktor Paulina Kleinová

19 rokov, na svet pozerá cez sivo-zelené dúhovky, úspešne na vysokej škole, vraj ju bude živiť žurnalistika, snažiaca sa písať, písať, písať a písať. Vo voľnom čase zastihnuteľná pri dobrej literatúre, varení, turistikovaní, fotení, niekedy aj nezastihnuteľná pri cestovaní. Zdraví vás Paulina, dieťa kvetov!

Zanechajte odpoveď