zatvoriť
international-2684761_960_720

Fínske školské reformy

Alebo: Sú Fíni novodobými antickými Grékmi vo vzdelávaní?

Dlhé roky Fínsko je a aj bude synonymom pre krajinu s výborným vzdelávaním. Synonymum pre krajinu s výbornými výsledkami v porovnaní s inými krajinami, čo sa týka gramotnosti a znalosti počtov. Iba 2 krajiny predbehli v rebríčku tento severský národ – Singapur a Čína.

Aby to však nebolo málo, Fínsko sa chystá dokonca zaviesť úplne novú edukačnú reformu. Tá však bude radikálna. Jej obsahom má byť opustenie konceptu učenia podľa predmetov a namiesto toho zaviesť učenie podľa tém.

Vzťah študent – učiteľ sa má tiež dramaticky zmeniť.

Žiak bude študovať v rámci kombinácie online a klasických lekcií. Systém sa má okrem iného zamerať aj na podporu dialógu medzi žiakmi za účelom podpory výmeny informácií.

Len v apríli 70% učiteľov v Helsinkách bolo za zavedenie tohto systému. Fínsky vzdelávací systém je ale značne decentralizovaný. To umožňuje učiteľom prispôsobovať lekcie aktuálnym potrebám a súčasným preferenciám.

Niektorí učitelia sami od seba začali nový systém aplikovať. Plány Fínska na takúto zmenu počítajú s plnou aplikáciou do roka 2020.

Druhá skupina učiteľov ale vníma reformu ako hrozbu pre vzdelávací systém, najmä kvôli upusteniu od tradičných predmetov. Izoláciu učenia a zavedenie väčšej miery decentralizácie vnímajú ako negatívny fakt.

Odkiaľ pochádza Fínska snaha po reforme školstva?

Transformácia vzdelávacieho systému začala približne pred štyridsiatimi rokmi. Stalo sa tak v rámci ozdravného plánu ekonomiky. V skutočnosti jej koordinátori nemali poňatia, aká je úspešná. O úspešnosti sa dozvedeli až v roku 2000. Vtedy svetlo sveta uzreli výsledky programu PISA. Tento štandardizovaný test odhalil, že fínska mládež je jednou z najsčítanejších na svete.

Daniel Vasilišin

Redaktor Daniel Vasilišin

Som 19 ročný potencionálny právnik.Rád cvičím,píšem,varím a bicyklujem.

Zanechajte odpoveď