zatvoriť
Zaujímavosti

Digitálny marketing, ľudské zdroje či manažment start-upov

f94b9477

Vysoká škola ekonómie a manažmentu VS prichádza s inovatívnymi zameraniami.

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy bude od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie. Škola v akreditovaných študijných programoch reaguje na požiadavky trhu a otvára nové zamerania študijných programov. Študenti si môžu vybrať v rámci štúdia manažmentu malého a stredného podnikania špecializáciu na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa môžu pro lovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. V oblasti verejnej správy bude od septembra škola vychovávať aj nových odborníkov na verejné obstarávanie,  financovanie verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy poskytuje štúdium na akreditovaných študijných odboroch v dvoch stupňoch vzdelávania (Bc. a Mgr.) s možnosťou ukončiť Mgr. štúdium rigoróznou skúškou a tak získať aj titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku. Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu študenti VŠEM VS študovať na niektorej z 27 partnerských škôl v zahraničí.

Okrem aktraktívnych študijných progra- mov poskytuje škola aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie s vlastnou knižnicou, modernou výpočtovou techni- kou či programom športových a voľnoča- sových aktivít. GROWUP – startupové centrum pomáha študentom realizovať ich podnikateľské nápady. A vlastné Kariérne centrum im po ukončení štúdia, ale aj počas neho, sprostredkúva poradenstvo o pracovných miestach a možnostiach uplatniť sa na trhu práce. Všetky informácie vrátane online prihlášky sú dostupné na stránke www.vsemvs.sk.

Patrik Uhrin

Redaktor Patrik Uhrin

Zanechajte odpoveď