zatvoriť
pablo-3

 

Kultúry sveta a iných národov sú odlišné a my ti ich chceme našim seriálom priblížiť. Pásy prosím, naša prvá zastávka je Čína.

Čínske písmo..

Asi nie je tajomstvom, že práve čínske znakové písmo je pre mnohých z nás azda najväčšou záhadou. Pôvod tohto písma nie je známy, ale pravdepodobne pochádza zo sumerských znakov. Čínske písmo alebo čínske znaky sú jeden z najstarších systémov písma. Z vyše 100 000 znakov sa používa bežne 5-6 tisíc. Čínske písmo sa postupom času menilo tak, že jednak klesal podiel logogramov (znaky vyjadrujúce slová) a stúpal podiel morfém gramov (znaky vyjadrujúce morfémy), a jednak stúpal podiel fonogramov. Treba dodať, že občas sa čínske písmo chybne klasifikuje ako slabičné písmo. Je to spôsobené tým, že čínske morfémy sa spravidla (kvázi náhodou) zhodujú so slabikami. V skutočnosti sa ale čínske znaky pri bližšom pohľade vzťahujú na morfémy, nie na slabiky.

Čínske znaky majú svoju štruktúru. Štruktúra čínskeho znaku je daná spôsobom jeho vzniku. Starí Číňania delili čínske znaky do šiestich kategórií, takzvaných liushu – “šesť typov písma”.  Čo tak sa pár znakov naučiť? Jednotlivé vysvetlenia typov písma nájdeš nižšie.

pexels-photo-92989

–>1. Xiangxing – “napodobovanie formy”: Reprezentujú ich znaky, ktoré priamo zobrazujú danú vec. Nazývajú sa  jednoduché piktogramy: Znaky 日 slnko, 月 mesiac, 人 človek, 羊 ovca a podobne.

–> 2. Zhishi – “ukazovanie na vec”: Reprezentujú ich znaky, ktoré zobrazujú abstraktný význam, nie konkrétnu vec, napríklad počet alebo smer. Poznáme dva druhy: 1. Nazývajú sa jednoduché ideogramy: Číslice 一 jedna, 二 dva, 三 tri, ktoré počtom ťahov v znaku vyjadrujú daný počet.  2. Nazývajú sa zložené ideogramy, ideogramy spojené s piktogramami: Znaky pre koniec 末 a koreň 本: Oba tieto znaky pochádzajú zo znaku strom 木. Keď sa k znaku stromu 木 na vrchu pridá jeden ťah vznikne z toho „vrchol stromu“ – znak pre koniec 末. Keď sa k znaku stromu 木 na spodku pridá jeden ťah vznikne z toho “koreň stromu” znak pre koreň 本.

–>3. Huiyi – “spojenie významov”: Reprezentujú ich znaky, ktoré sa skladajú z dvoch znakov, spojením ktorých vznikne nový význam. Nazývajú sa kombinované piktogramy, kombinované ideogramy alebo kombinácia piktogramov a ideogramov: Znak 明 jasný, ktorý sa skladá zo znakov 日 slnko a 月 mesiac. Znak 男 muž, ktorý sa skladá zo znakov 田 pole a 力 sila.

–>4. Xiesheng – “harmonizácia zvukov”: Reprezentujú ich znaky, ktoré sa skladajú z dvoch častí, kde je jedna časť významovou zložkou – radikálom, čo môže byť piktogram, ideogram alebo ich kombinácia a druhá časť je fonetickou zložkou, ktorá zastupuje výslovnosť prvej zložky. Nazývajú sa zložené fonogramy: Znak 忠 oddanosť sa skladá zo znakov 中 stred, ktorý je fonetickou zložkou a 心 srdce, ktorý je významovou zložkou.

–>5. Zhuanzhu – “spoločné definovanie”: Reprezentujú ich znaky, kde je jeden znak vysvetlený pomocou druhého. Existujú 3 spôsoby definície: Vysvetlenie na základe tvaru, vysvetlenie na základe výslovnosti, vysvetlenie na základe významu.  Nazývajú sa synonymá: Znak 老 starý je to isté ako znak 考 starý (tento význam nezodpovedá modernej čínštine, avšak v staro čínštine, t.j. v období keď sa uplatňovali tieto princípy, mal znak 考 význam starý).

–>6. Jiajie – “výpožičky”: Reprezentujú ich znaky, na ktorých zápis sa použili iné znaky so zhodnou výslovnosťou. Bolo to buď vedome – lebo neexistoval pre daný výraz žiaden čínsky znak, alebo nevedome – lebo sa autor pomýlil alebo vhodný znak nepoznal. Nazývajú sa homofónne výpožičky:  要 chcieť má svoj pôvod v slove 腰 driek. 止 zastať má svoj pôvod v slove 趾 prst. (V staro čínštine neexistovali znaky 腰 a 趾, existovali iba znaky 要 a 止, znaky 腰 a 趾 sa vyvinuli až neskôr, aby nedochádzalo k zámenám. Keďže išlo o výpožičky, tak sa pre oba výrazy používali znaky 要 a 止.)

 

lamp-traditional-asia-china

Teoreticky má každý znak svoj význam, častokrát ich má dokonca niekoľko, ale existujú znaky, ktoré sa samostatne nepoužívajú, používajú sa iba v spojení s inými znakmi. Napríklad yingwu „papagáj“, putao „hrozno“ a podobne. Mnoho znakov sa používa samostatne, napríklad shui „voda“, huo „oheň“. Najpočetnejšou skupinou sú slová zložené z dvoch a viacerých významovo samostatných znakov. Napríklad slovo xiansheng „prvorodený´´ alebo úctivé oslovenie pán“ sa skladá z dvoch znakov xian „najprv“ a sheng „narodiť sa“, ktoré sú oba samostatné znaky, ktoré sa môžu vyskytnúť aj oddelene.

V ďalšom diely seriálu si povieme o významnom čínskom generálovi Chan Sinovi a príbehu jeho života.

objednaj-si-studentsky-magazin-the-student-priamo-k-tebe-domov

 

Značky : cestovaniekultúrasvet
Tamara Farkašová

Redaktor Tamara Farkašová

Som študentkou hotelovej akadémie v Nových Zámkoch. Venujem sa písaniu článkov, hudbe, móde, rada cestujem, spoznávam nové miesta a ľudí. Taktiež ma bavia cudzie jazyky, somelierstvo a rituálne prípravy čajov, no čítať knižky alebo športovať ma uvidíte iba ťažko :)

Zanechajte odpoveď