zatvoriť
Vzdelanie

Byť prvákom na vysokej škole po druhýkrát: na čo nesmieš zabudnúť, ak si z jednej školy odišiel a prechádzaš na inú?

22656616_10208268540309513_1757842696_n

Takmer každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto nedokončil vysokú školu. Dôvodov býva mnoho. Jedným z nich môže byť, že študent nezvláda štúdium a vo výkaze sa hromadia hodnotenia FX. Ďalšou z možností je, že škola jednoducho nespĺňa očakávania a je skôr na príťaž. Čo ak sa to však stane práve tebe a chceš si podať novú prihlášku? Čo si musíš uhradiť sám, ale najmä kedy?  

Po maturite je prihlasovanie sa na vysokú školu pomerne jednoduché. Podáš si prihlášku, absolvuješ prijímacie pohovory a čakáš, či budeš prijatý. Poplatky, ktoré sa tu vyskytnú sú najmä za podanie prihlášky a neskôr za preukaz študenta. Štúdium ako také je na verejných školách spravidla bezplatné. Iná situácia však nastáva, ak si prvákom po druhý raz. Čo všetko to pre teba znamená?

Ako postupovať, keď sa rozhodneš na škole skončiť?

Pokiaľ počkáš s ukončením štúdia do konca školského roka a nepodnikneš žiadne kroky, budeš vedený ako študent až do nového školského roka. V prípade oficiálneho ukončenia štúdia ti vznikne povinnosť nahlásiť sa na úrad práce a zanikne ti štatút študenta. Toto platí aj v prípade, ak chceš od septembra pokračovať v štúdiu.

„Rok som študoval v Brne, ale na konci som nespravil skúšky. V tom čase som už bol prijatý do Bratislavy. Tým pádom ma v Česku vyradili z evidencie až po skončení školského roka, ale zároveň ma na Slovensku zapísali ako študenta opäť. Takže som nemal žiadne povinnosti s papierovaním,“ vysvetľuje študent Marek.

Kedy musíš platiť školné?

Keďže štát financuje iba takzvanú štandardnú dĺžku štúdia, všetko, čo ju prekračuje si musíš platiť. Pokiaľ sa rozhodneš ukončiť školu po prvom ročníku, na novej škole máš prvé dva ročníky zadarmo. Štát dotuje tri roky bakalárske štúdium a dva magisterské (v niektorých prípadoch to môže byť o rok viac). Do nadštandardnej dĺžky štúdia sa teda dostávaš ako tretiak. Magisterské štúdium by následne tiež malo byť bezplatné. Výška poplatku závisí od konkrétnej školy. Z hľadiska sumy nie je dôležité, kedy v priebehu semestra si štúdium ukončil, keďže každý začatý ročník sa počíta za celý.

Výhodu majú študenti, ktorí prechádzajú zo zahraničnej školy na slovenskú. Štúdium v cudzine sa riadi medzinárodnými zmluvami a tak sa do nadštandardnej dĺžky štúdia nedostaneš. „Na zápise na slovenskú školu mi povedali, že nakoľko som študoval v Brne, mal by som dostať nových päť rokov na bezplatné štúdium na Slovensku,“ hovorí Marek o svojom prestupe.

Je možné sa vyhnúť poplatkom?

Univerzity často využívajú termín „príbuzný odbor“. Pokiaľ by si začal nové štúdium v odbore, ktorý je rovnaký, alebo veľmi podobný, môžeš si skúsiť podať žiadosť o uznanie skúšok. V takom prípade by ti po dohode s fakultou mohol byť poplatok odpustený. Všetko však záleží od konkrétnej situácie.

Značky : budúcnosťinteligenciamladímyseľradyškolaštudentštudentitipyučenievzdelanievzdelávanie
Jana Sedláková

Redaktor Jana Sedláková

Zanechajte odpoveď