zatvoriť
Aktuality

SOŠ v Námestove sa stala školou podnikania 2017

c7b72fb095d536287db55bc2a3d430b5e895d2e2

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenie pre ich zamestnanosť. Každoročné odovzdáva európske ocenenie Škola podnikania roka (TES Award). Tohtoročným víťazom je Stredná odborná škola v Námestove, ktorá poskytuje vzdelanie v oblasti podnikania už skoro 20 rokov. Na počesť vyhlásenia víťaza sa konala dvojdňová konferencia v estónskom Talline, ktorá začala 16. novembra. O zorganizovanie konferencie sa postarala organizácia Junior Achievement Europe a estónske ministerstvo školstva a výskumu.

„Tento rok sme udeľovali ceny už po tretíkrát. Ocenené školy dosiahli veľmi pozoruhodné výsledky. Musíme začať povzbudzovať aj ďalších, aby sa pridali k týmto lídrom!“ prehlásila generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner.

Ocenenie Škola podnikania roka 2017 prišla na významnú konferenciu prevziať riaditeľka školy v Námestove Erika Šušková. „Ocenenie vnímam ako fakt, že sa nám spoločnými silami podarilo naplniť koncepčný zámer rozvoja školy. Mám pri sebe silný tím pedagógov, ktorí sú, tak ako ja, nadšencami JA Slovensko a ich programov a touto cestou im všetkým úprimne ďakujem. Bez ich entuziazmu a ochoty obetovať svoj voľný čas žiakom, by sme toto ocenenie určite nezískali,“ povedala riaditeľka školy. Námestovská stredná škola aktivitou skutočne prekvitala – v priebehu jedného školského roku vznikli tri až štyri študentské JA Firmy. Súčasťou firiem je aj patričná vzájomná konkurencia.

SOŠ v Námestove pokladá za svoj cieľ vychovať absolventov, ktorí nebudú mať problém so zamestnaním sa. „Nechceme, aby naši absolventi končili na úradoch práce a práve preto sme uskutočnili ráznu zmenu vo všetkých školských vzdelávacích programoch a obohatili ich o podnikateľské vzdelávanie. Naša škola je unikátna aj v tom, že realizujeme všetky programy, ktoré ponúka JA Slovensko,“ dodala riaditeľka školy Erika Šušková.

Organizácia JA Europe počas konferencie v Talline odovzdala pätnástim európskym stredným školám ocenenie Škola podnikania. Hlavným kritériom bola dlhodobá vízia a plán v oblasti podnikateľského vzdelávania, do ktorého je aktívne zapojená skupina študentov i učiteľov. Učitelia ocenených škôl získavajú kontinuálne vzdelávania v oblasti podnikania a praktické skúsenosti, čo im poskytuje profesionálne rásť. Školy do svojich aktivít zapájajú aj miestne komunity a podnikateľov.

Paulina Kleinová

Redaktor Paulina Kleinová

19 rokov, na svet pozerá cez sivo-zelené dúhovky, úspešne na vysokej škole, vraj ju bude živiť žurnalistika, snažiaca sa písať, písať, písať a písať. Vo voľnom čase zastihnuteľná pri dobrej literatúre, varení, turistikovaní, fotení, niekedy aj nezastihnuteľná pri cestovaní. Zdraví vás Paulina, dieťa kvetov!

Zanechajte odpoveď